Geen boekenbeurs meer

Er wordt helaas geen boekenbeurs meer gehouden. Dit nogmaals voor alle duidelijkheid.