9 jubilarissen gehuldigd tijdens Nieuwjaarsconcert

 

 

Tijdens het nieuwjaarsconcert op 13 januari werden maar liefst 9 jubilarissen gehuldigd. Tussen de muziekstukken door werden de jubilarissen door de voorzitter in 2 groepen toegesproken.

4 Niet (meer) musicerende jubilarissen:

Van deze groep  is oud-voorzitter Christiaan Kuijten het kortst bij de vereniging; inmiddels toch al weer 25 jaar. Adrie van Gerwen, in vroegere tijden commissaris en begeleider van het showcorps is 50 jaar lid. Cees de Groot, 60 jaar lid, speelde tot voor enkele jaren nog in het orkest. Dat het woord “rustend lid” op hem geenszins van toepassing zou zijn, bewees hij door zijn hulp voor, tijdens en na de laatste boekenbeurs. Gerard van Dongen spant de kroon: Hij is maar liefst 70 jaar bij de vereniging.

 

 

5 Musicerende jubilarissen:

Adamo Mureau en André Smits zijn de laatste 25 jaar onafgebroken lid van het orkest geweest, maar ook daarvoor, in hun jeugdjaren, waren zij reeds beiden lid. Omdat ze er een tijdje tussenuit zijn geweest, werd nu hun zilveren jubileum gevierd. Adamo is lid van het huidig bestuur; André beheert het muziekarchief en zorgt ervoor dat alle muzikanten bij iedere repetitie over de juiste muziek beschikken. Henny van Kuijk is ook van jongs af aan lid en dat is nu al 40 jaar. Henny staat altijd klaar als er hand en spandiensten moeten worden verricht, zoals bijvoorbeeld het vervoer van de instrumenten.

Huub van Diem speelt maar liefst 60 jaar trompet in het orkest. Daarnaast houdt hij het fotoarchief op deze website bij. Er zitten foto’s bij van de laatste jaren, maar ook uit de tijd dat Huub nog geen lid was, dus van vóór 1959. Ook 60 jaar lid is Hubert van Dongen. Het organiseren zit bij Hubert in het bloed. Het opsommen van de evenementen waarbij Hubert de kar heeft getrokken is praktisch onmogelijk. Een uitzondering wordt gemaakt voor de Boekenbeurs, waarbij Hubert steeds de grote drijfveer was. Dat alle jubilarissen zeer gewaardeerde leden van de vereniging zijn, werd onderstreept door het luide en welgemeende applaus dat hen te beurt viel.