Stilte bij Harmonie Waspik

16 juli 2020Na het prachtige Maestro-concert in januari is het stil geworden bij Harmonie Waspik. Meer informatie over het verder gaat volgt na de zomer.Lees meer

Geen boekenbeurs meer

27 oktober 2019Er wordt helaas geen boekenbeurs meer gehouden. Dit nogmaals voor alle duidelijkheid. Lees meer

1881

Uit ons rijke archief

President- Oprichter 1881 - 1890

Dr H.N.Freericks President-Oprichter 1881 Voorzitter tot 1890
Het was in 't najaar 1881 , dat een zevental personen, n.l de heren Dr.H.N. Freericks Arts : J.H. Raaymakers ,leerlooier :C.H. de Bruyn , Bouwkundige :
A.Schoenmakers, Leerlooier later gemeenteontvanger : J .Vermeulen, Gemeente secretaris en ontvanger : J. de Graaf , Scheepsbouwmeester gemeenteraadslid :
en M Schenkels, Leerlooier en schoenmaker , de wens te kennen gaven een vereniging ter bevordering van de volksvlijt en ter veredeling
van het volks vermaak in het leven te willen roepen
Dit tweedelig doel oordeelden zij het beste te kunnen bereiken door het houden van tentoonstellingen of wedstrijden, het oprichten van schuttersverenigingen
en muziek en zanggezelschappen .
Dr Freericks en J. Vermeulen namen op zich een vereniging regelement te ontwerpen .